Alleluja! Zmartwychwstał Pan!

Dodano: 21 kwi 2019

Alleluja!
Z okazji Świąt Wielkanocnych, które są zwycięstwem Życia,
życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus
obdarował nadzieją na Nowe,
siłą i mocą potrzebną do nowego życia w miłości, pokoju i prawdzie.

Aby otwarte serca napełniły się wdzięcznością i radością;
aby możliwe stało się głośne wyśpiewanie
Alleluja przez wszystkie dni naszego życia.

Alfreda Walkowska
z zespołem hildegardowym

Hallelujah!
On the occasion of Easter, which is the victory of Life,
May the resurrected Christ
give you hope for the New,
strength and power that is needed for a new life in love, peace and truth.

May the open hearts be filled with gratitude and joy;
to make it possible to sing loudly
Hallelujah through all the days of our life.

Alfreda Walkowska
with the Hildegard team

#HildegardaPL