Dziś przemawia mocniej…

Alfreda Walkowska


Dziś przemawia mocniej… to praca doktorska Alfredy Walkowskiej. Autorka w rzetelny i wnikliwy sposób przedstawia problem aktualizacji Kościoła w świetle teodycealnej, antropologicznej i eklezjologicznej myśli św. Hildegardy z Bingen.

Ks. prof. nz. dr hab. Bogusław Drożdż w swojej recenzji pisze o książce:

Swoją zawartością otwiera ona przestrzeń wiedzy obejmującej życie i dzieło benedyktyńskiej Zakonnicy, która opis świata ziemskiego wizjonersko oświetliła pouczeniem Bożym. Dr Alfreda Walkowska głęboko wniknęła w spuściznę pisarską św. Hildegardy z Bingen. Autorka jako dobrze wykształcony teolog kompetentnie przedstawiła główne tezy Hildegardowego przesłania.

Sama książka to według niego

doskonałe narzędzie poznawcze nauki ogłoszonej przez papieża Benedykta XVI Doktor Kościoła, co niewątpliwie jeszcze bardziej skłania i zaprasza do zatopienia się w jak najbardziej aktualną dzisiaj myśl tej wielkiej Świętej.

ISBN 978-83-6104-624-0
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska, 59-220 Legnica, Polska

Książka dostępna w naszym sklepie online tutaj: link.