Studium św. Hildegardy z Bingen
2018

W styczniu 2018 roku w Legnicy
kontynuuje działalność
Studium św. Hildegardy z Bingen
Semestr II

 

Organizator: Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska
Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce
Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy (wpis do ewidencji szkół niepublicznych)

Studium kierowane do: kapłanów, osób zakonnych, a także lekarzy, pielęgniarek, terapeutów różnych specjalności, dietetyków, farmaceutów, innych pracowników służby zdrowia oraz osób chcących poznać życie i dzieło św. Hildegardy, a także możliwości praktycznego zastosowania jej nauk w pracy nad poprawą jakości życia, poziomu zdrowia, pogłębienia wiedzy religijnej.  

Celem Studium jest pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, systemie diagnozowania i całościowego leczenia chorób, z uwzględnieniem promowanej przez świętą z Bingen duchowości. Ramy programowe obejmują część teoretyczną (filozofia, teologia, medycyna Hildegardy) oraz praktyczną (program zdrowia według św. Hildegardy).

Terminy zjazdów:
27-28 stycznia 2018
24-25 lutego 2018
21-22 kwietnia 2018
26-27 maja 2018
16-17 czerwca 2018

Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny, którego zdanie potwierdzać będzie dokument zaświadczający o ukończeniu Studium. 

Miejsca zajęć: 
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, 
pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1 

Biblioteka im. Jana Pawła II WSD w Legnicy, 
ul. Kościuszki 1

Obiekty wyposażone są w sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym,

nowoczesną kuchnię oferującą posiłki orkiszowo-hildegardowe, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń Polskiego Centrum św. Hildegardy.

Zajęcia:
sobota – godz. 9.00 – 18.00
niedziela – godz. 9.00 – 14.00

Przerwy: kawowe i przerwa na obiad (1 godz.).  Możliwość wykupienia posiłków orkiszowych. 

Plan na niedzielę uwzględnia możliwość uczestnictwa w Mszy św.

Do kadry wykładowców pod kierownictwem
Alfredy Walkowskiej – doktor nauk teologicznych, znawczyni dzieła Hildegardowego, autorki programu zdrowia według św. Hildegardy – należą m.in.:

Ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego, kierownik katedry Nowej Ewangelizacji w Instytucie Teologii Pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; Dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego,  dyrektor Biblioteki im. JP. II, 

Ks. dr Marcin Wiśniewski – doktor teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, przez 7 lat pełniący posługę egzorcysty diecezjalnego, duszpasterz Domu Rekolekcyjnego św. Jana Pawła II pod Górą Krzyża Jubileuszowego.

Ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, biblista.

Ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego,  kierownik katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym; biblista; założyciel i dyrektor Studium Turystyki Biblijnej. 

Mgr Tomasz Lewandowski – specjalista osteopata; wykładowca na kierunku Fizjoterapia AWFiS w  Gdańsku oraz na wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM w Podkowie Leśnej; prowadzi gabinet Terapii Manualnej i Osteopatii w Gdańsku.

Zaproszenia do współpracy jako wykładowcy przyjęli również światowej sławy specjaliści dzieła Hildegardowego o różnych specjalizacjach: lekarze, biochemicy, muzycy, artyści, duchowni.

Prosimy o dokonanie formalności zgłoszeniowych do dnia 22 stycznia 2018 roku.

Opłata 3500 zł za semestr.
Członkowie Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce otrzymują 10% zniżki.

Wpłaty za II semestr do dnia 22 stycznia 2017 na konto:
Polskie Centrum św. Hildegardy dr Alfreda Walkowska
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1 , 59-220 Legnica
Nr konta 55 1020 3017 0000 2102 0171 7990

w przelewie proszę podać imię i nazwisko słuchacza oraz dopisek “Studium św. Hildegardy”