Scivias. Poznaj drogi Pana (tom I, II, III)

św. Hildegarda z Bingen


Scivias. Poznaj drogi Pana – jedna z najważniejszych publikacji w dorobku św. Hildegardy. 

To niezmiernie ważne XII-wieczne dzieło, przyglądające się kluczowym obszarom życia człowieka, było publicznie odczytywane przez najwyższy autorytet ówczesnego Kościoła – papieża Eugeniusza III. Scivias zostało przywiezione do Rzymu przez św. Bernarda z Clairvaux, osobę dobrze znaną i zaprzyjaźnioną ze św. Hildegardą. Wobec zgromadzonych na synodzie w Trewirze ta benedyktyńska mniszka – autorka prac teologicznych, medycznych, kosmologicznych, ziołoleczniczych, kompozytorka oraz poetka, która dziś nazywana jest reformatorką Kościoła, odnowicielką życia monastycznego (…) wizjonerką, prorokinią – już za życia ziemskiego została przez Ojca Świętego nazwana świętą niewiastą.

Scivias to pierwsza z trzech teologicznych ksiąg nazywanych trylogią wizyjną. Księga druga to Liber Vitae Meritorum (Księga zasług życia), a trzecia Liber Divinorum Operum (Księga dzieł Bożych), zwana również De operatione Dei (O stworzeniach Bożych).

Czytając Scivias można poznać Hildegardowe spojrzenie na treści traktujące o Bogu, Jego Kościele, człowieku oraz o całości stworzenia. W charakterystyczny dla siebie sposób, nasączony symbolizmem, Święta klarownie wyjaśnia to, co często z powodu ograniczoności ludzkiej, jest trudne czy wręcz niemożliwe do poznania, zrozumienia czy choćby przeczucia. Proroczy i wizyjny ogląd prawdy wiecznej daje możliwość przybliżenia niepojętych Tajemnic Bożych.

Alfreda Walkowska, fragment Przedsłowia

 

ISBN 978-83-6104-604-2 (tom 1), 978-83-6104-605-9 (tom 2), 978-83-6104-617-2 (tom 3)
Liczba stron: 108 (tom 1), 200 (tom 2), 320 (tom 3)
Rok wydania: 2012 (tom 1), 2013 (tom 2), 2014 (tom 3)
Wydawnictwo: Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska, 59-220 Legnica, Polska

Książki dostępne w naszym sklepie online tutaj: link.