Studium św. Hildegardy z Bingen
2020/21

 

 

Studium św. Hildegardy w Legnicy, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Organizator:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska
Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce
Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy

Studium kierowane do: kapłanów, osób zakonnych, a także lekarzy, pielęgniarek, terapeutów różnych specjalności, dietetyków, farmaceutów, innych pracowników służby zdrowia oraz osób chcących poznać życie i dzieło św. Hildegardy, a także możliwości praktycznego zastosowania jej nauk w pracy nad poprawą jakości życia, poziomu zdrowia, pogłębienia wiedzy religijnej. 

Celem Studium jest pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, systemie diagnozowania i całościowego leczenia chorób, z uwzględnieniem promowanej przez świętą z Bingen duchowości. Ramy programowe obejmują część teoretyczną (filozofia, teologia, medycyna Hildegardy) oraz praktyczną (program zdrowia według św. Hildegardy). 

TEOLOGIA
ANTROPOLOGIA
FILOZOFIA
MEDYCYNA
DUCHOWOŚC BENEDYKTYŃSKA
BIOLOGIA I FARMACJA
FIZJOTERAPIA
DIETA WEDŁUG HILDEGARDY
MUZYKA

Nauka trwa 2 semestry (po 5 zjazdów weekendowych). 

Terminy zjazdów:

Semestr pierwszy:
3-4 października 2020
7-8 listopada 2020
28-29 listopada 2020
12-13 grudnia 2020
30-31 stycznia 2021

Semestr drugi:
20-21 lutego 2021
27-28 marca 2021
17-18 kwietnia 2021
15-16 maja 2021
19-20 czerwca 2021 (zmiana terminu: 12-13 czerwca 2021)

Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny, którego zdanie potwierdzać będzie dokument zaświadczający o ukończeniu Studium i nadaniu tytułu „specjalista nauk św. Hildegardy” pierwszego stopnia. Przewidywane jest kontynuowanie nauki i uzyskanie tytułu „specjalista nauk św. Hildegardy” drugiego i trzeciego stopnia. 

Miejsca zajęć:
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, 
pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Obiekty wyposażone są w sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym, nowoczesną kuchnię oferującą posiłki orkiszowo-hildegardowe, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń Polskiego Centrum św. Hildegardy.

Zajęcia:
sobota – godz. 9.00 – 17.00
niedziela – godz. 9.00 – 14.00

Przerwy: kawowe i przerwa na obiad (1 godz.).  Możliwość wykupienia posiłków orkiszowych. 
Plan na sobotę i niedzielę uwzględnia możliwość uczestnictwa w Mszy św.

Do kadry wykładowców należą (w porządku alfabetycznym) 

dr Alfreda Walkowska – Legnica, doktor nauk teologicznych, znawczyni i propagatorka dzieła św. Hildegardy.

lek. med. Bartoś Barbara – Wielkopolska, lekarz prowadzący praktykę od 22 lat, specjalizacja z ginekologii i położnictwa, zafascynowana medycyną św. Hildegardy.

ks. dr hab. Bogusław Drożdż prof. PWT – Legnica/Wrocław, kierownik katedry Nowej Ewangelizacji PWT, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego.

s. prof. Susi Ferfoglia – Kraków, doktor habilitowany na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie, założycielka i kierownik artystyczny zespołu wokalnego Flores Rosarum.

dr Jürgen Gollwitzer – Niemcy, doktor farmacji, założyciel i współwłaściciel firmy „Jura”, najstarszej firmy produkującej produkty według receptur św. Hildegardy z Bingen.

s. Hiltrud Gutjahr OSB – Niemcy, benedyktynka z klasztoru w Eibingen, od wielu lat opiekuje się relikwiami św. Hildegardy, znawczyni życia i twórczości św. Hildegardy, prowadzi wykłady, medytacje i modlitwy.

dr Luis Van Hecken – Belgia, lekarz praktykujący medycynę św. Hildegardy, założyciel fundacji realizującej w Afryce projekt zwalczania malarii i AIDS bertramem.

lek. med. Emilia Hurny-Mieszała – Wielkopolska, lekarz specjalista medycyny rodzinnej; absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

dr hab. Małgorzata Kowalewska prof. UMCS – Lublin, mediewista, filozof kultury, Wydział Filozofii i Socjologii w Zakładzie Etyki UMCS, specjalistka z dziedziny filozofii św. Hildegardy.

mgr Tomasz Lewandowski – Gdańsk, specjalista osteopata, wykładowca na kierunku Fizjoterapia AWFiS w Gdańsku oraz na wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM w Podkowie Leśnej.

mgr Paweł Skowron – Legnica, magister fizjoterapii, ukończył szkolenia z zakresu neurologii, ortopedii oraz leczenia tkanek miękkich.

dr Rafał Szopa – Wrocław, filozof, Członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.

ks. Marcin Wiśniewski – Kalisz, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w WSD Kalisz, przez siedem lat pełniący posługę egzorcysty diecezjalnego.

mgr Aneta Zabrzewska – Świdnica Śląska, farmaceutka, zielarka, trener VCC. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

o. Włodzimierz Zatorski OSB – Kraków, benedyktyn z Tyńca, autor licznych publikacji o tematyce duchowej.

Prosimy o dokonanie formalności zgłoszeniowych do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Rekrutacja przedłużona do 20 września 2020

Więcej informacji i kwestionariusze do pobrania na stronie (poniżej)

Opłata 1000 zł za semestr.

Wpłaty za I semestr do dnia 31 sierpnia 2020 na konto:
Bank PKO Bank Polski 
Numer konta: 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007
59-220 Legnica
w przelewie proszę podać imię i nazwisko słuchacza oraz dopisek 
“Studium św. Hildegardy – semestr 1” 

Kontakt:
e-mail: studium@hildegarda.pl 
telefon: +48 503 838 164

Informacja na stronie uczelni: http://www.pwt.wroc.pl/index.php/studium-sw-hildegardy-z-bingen