Deklaracja przystąpienia 
 

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w celu przystąpienia
do Sto­warzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce
należy wypełnić de­klarację członkowską (link poniżej)
i wysłać ją za zwrotnym potwierdzeniem na adres siedziby Stowa­rzyszenia:

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1
59-220 Legnica
(adres korespondencyjny: Łowicka 27/1, 59-220 Legnica)

oraz opłacić składkę członkowską.

Składka w wysokości 120 zł rocznie dla osób fizycznych i 1200 zł dla osób prawnych
i jednorazowe wpisowe w wysokości 100 zł dla osób fizycznych i 1000 zł dla osób prawnych
powinny być uiszcza­ne poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia:

Bank PKO BP nr rachunku : 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007

Członkowie Stowarzyszenia proszeni są o regularne opłacanie składki członkowskiej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego, bieżącego roku kalendarzowego.

Wpłaty winny być dokonywane na podane powyżej konto bankowe Stowarzyszenia.

Wszyscy Państwo, przystępujący do Stowarzyszenia wnoszą opłatę z tytułu wpisowego,
a także pierwszą składkę członkowską (za bieżący rok kalendarzowy) w ciągu 30 dni od daty złożenia Deklaracji.

Wpłaty winny być dokonywane na podane powyżej konto bankowe Stowarzyszenia.