Studium św. Hildegardy z Bingen.
Akademicki Kurs Teologiczny 2022/23Otrzymujemy liczne zapytania odnośnie nowej edycji Studium św. Hildegardy. Wszystkich chętnych prosimy o napisanie e-maila na nasz adres: studium@hildegarda.pl – jak tylko ruszy nowy nabór – osoby z listy oczekujących otrzymają jako pierwsi informację.
Nowa edycja rozpocznie się z rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.

Studium św. Hildegardy w Legnicy. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 

rozpoczyna nabór

Organizator:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska
Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ®
Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy

Studium kierowane do: kapłanów, osób zakonnych, a także lekarzy, pielęgniarek, terapeutów różnych specjalności, dietetyków, farmaceutów, innych pracowników służby zdrowia oraz osób chcących poznać życie i dzieło św. Hildegardy, a także możliwości praktycznego zastosowania jej nauk w pracy nad poprawą jakości życia, poziomu zdrowia, pogłębienia wiedzy religijnej. 

Celem Studium jest pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, systemie diagnozowania i całościowego leczenia chorób, z uwzględnieniem promowanej przez świętą z Bingen duchowości. Ramy programowe obejmują część teoretyczną (filozofia, teologia, medycyna Hildegardy) oraz praktyczną (program zdrowia według św. Hildegardy). 

TEOLOGIA
ANTROPOLOGIA
FILOZOFIA
MEDYCYNA
DUCHOWOŚC BENEDYKTYŃSKA
BIOLOGIA I FARMACJA
FIZJOTERAPIA
DIETA WEDŁUG HILDEGARDY
MUZYKA

Świadectwa absolwentów pierwszej edycji Studium św. Hildegardy tutaj.

Nauka trwa 2 semestry 

Terminy – I semestr:
12 lutego 2022 
12 marca 2022 
30 kwietnia 2022
14 maja 2022 
18 czerwca 2022 

Konwersatorium:
26 marca 2022
28 maja 2022

Terminy – II semestr:
22 października 2022
26 listopada 2022
10 grudnia 2022
21 stycznia 2023
25 lutego 2023

Konwersatorium:
11 lutego 2023

Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny, którego zdanie potwierdzać będzie dokument zaświadczający o ukończeniu Studium i nadaniu tytułu „specjalista nauk św. Hildegardy” pierwszego stopnia. Przewidywane jest kontynuowanie nauki i uzyskanie tytułu „specjalista nauk św. Hildegardy” drugiego i trzeciego stopnia. 

Miejsca zajęć:
Tryb on-line 

Zajęcia:
sobota – godz. 9.00 – 18.00
sobota – konwersatorium godz. 10.00 – 13.00

Przewidujemy dodatkowe – poza programem zajęć, nieobligatoryjne – spotkania w Legnicy.

Do kadry wykładowców pod kierownictwem Alfredy Walkowskiej – doktor nauk teologicznych, dyrektor „Studium św. Hildegardy. Akademicki Kurs Teologiczny”, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, znawczyni dorobku św. Hildegardy – należą (w porządku alfabetycznym):

lek. med. Bartoś Barbara – Wielkopolska, lekarz prowadzący praktykę od 22 lat. Specjalizacja z ginekologii i położnictwa, zafascynowana medycyną św. Hildegardy,

ks. dr hab. Bogusław Drożdż – Legnica/Wrocław, profesor nadzwyczajny PWT, kierownik katedry Nowej Ewangelizacji, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego,

s. prof. Susi Ferfoglia – Kraków, doktor habilitowany na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie, założycielka i kierownik artystyczny zespołu wokalnego Flores Rosarum,

dr Jürgen Gollwitzer – Niemcy, doktor farmacji, założyciel i współwłaściciel firmy „Jura”, najstarszej firmy produkującej produkty według receptur św. Hildegardy z Bingen,

s. Hiltrud Gutjahr OSB – Niemcy, benedyktynka z klasztoru w Eibingen, od wielu lat opiekuje się relikwiami św. Hildegardy, znawczyni życia i twórczości św. Hildegardy, prowadzi wykłady, medytacje i modlitwy,

dr Luis Van Hecken – Belgia, lekarz praktykujący medycynę św. Hildegardy, założyciel fundacji realizującej w Afryce projekt zwalczania malarii i AIDS bertramem,

lek. med. Hurny-Mieszała Emilia – Wielkopolska, lekarz specjalista medycyny rodzinnej; absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje jako lekarz rodzinny na terenie południowej Wielkopolski,

dr hab. Małgorzata Kowalewska – Lublin, profesor nadzwyczajny UMCS Lublin, mediewista, filozof kultury, Wydział Filozofii i Socjologii w Zakładzie Etyki, specjalistka z dziedziny filozofii św. Hildegardy,

o. Brunon Koniecko OSB – Kraków, benedyktyn z Tyńca,  autor licznych publikacji o tematyce duchowej,

ks. dr hab. Jan Klinkowski – Legnica/Wrocław, profesor nadzwyczajny PWT, kierownik katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu,

mgr Tomasz Lewandowski – Gdańsk, specjalista fizjoterapeuta, osteopata, wykładowca na wydziale Fizjoterapii AWFiS Gdańsk, Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie, absolwent i wykładowca Studium św. Hildegardy,

dr Szopa Rafał – Wrocław, filozof, Członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr,

ks. Wiśniewski Marcin – Kalisz, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w WSD Kalisz, przez siedem lat pełniący posługę egzorcysty diecezjalnego,

mgr Zabrzewska Aneta – Świdnica, magister farmacji, znawca dziejów farmacji i medycyny.

Prosimy o dokonanie formalności zgłoszeniowych do dnia 
31 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji i kwestionariusze do pobrania na stronie (poniżej)

Opłata 1000 zł za semestr.

Wpłaty za I semestr do dnia 31 stycznia 2022 na konto:
Bank PKO Bank Polski 
Numer konta: 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007
59-220 Legnica
w przelewie proszę podać imię i nazwisko słuchacza oraz dopisek: 
“Studium św. Hildegardy – semestr I” 

Kontakt:
e-mail: studium@hildegarda.pl

Informacja na stronie uczelni: http://www.pwt.wroc.pl/index.php/studium-sw-hildegardy-z-bingenŚwiadectwa absolwentów pierwszej edycji Studium św. Hildegardy tutaj.

Studenci Studium 2020/21 po uroczystym wręczeniu dyplomów