Informacje

LEGNICA, dnia 16 sierpnia 2023 roku

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce® z siedzibą w Legnicy, przedstawia Państwu program uroczystości, na dzień 16 września 2023 roku:

Liturgiczne święto doktor Kościoła św. Hildegardy z Bingen

Program uroczystości:
13.30 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce®

15.30 – Powitanie wszystkich przybyłych na uroczystość, wprowadzenie: dr Alfreda Walkowska
Wykłady: Rektor PWT ks.prof.dr hab Sławomir Stasiak, ks dr hab. Bogusław Drożdż, dr Rafał Szopa
16.30 – Wręczenie dyplomów absolwentom Studium św. Hildegardy z Bingen. Akademicki kurs teologiczny przez J.E. Biskupa Legnickiego prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego
18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. Biskupa Legnickiego prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego
Zapraszamy do modlitwy przy Relikwiach i Obrazie św. Hildegardy z Bingen

Miejsce:
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
więcej informacji: www.hildegarda.pl

Legnica, dnia 16 sierpnia, 2023 roku
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

 


LEGNICA, DNIA 16 SIERPNIA 2023 roku
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE®

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –  Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że ZWOŁUJE Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce na dzień 16 września 2023 roku, godzina 13.30.
Miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce: Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica.

Obrady – porządek:

Powitanie szanownych zebranych Członków Stowarzyszenia;
Modlitwa.
Sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
Podjęcie uchwał.
Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłaszanymi przez Uczestników Walnego Zebrania.
Zamknięcie obrad.
Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zgromadzenia, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Legnica, dnia 16 sierpnia, 2023 roku
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

LEGNICA, dnia 30 sierpnia 2022 roku

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce® z siedzibą w Legnicy, przedstawia Państwu program uroczystości, na dzień 17 września 2022 roku:

Liturgiczne święto doktor Kościoła św. Hildegardy z Bingen

Program uroczystości:

11.00 – Spotkanie ze Studentami Studium św. Hildegardy

14.00 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce®

15.30 – Powitanie, wprowadzenie: dr Alfreda Walkowska
Wykłady: o. dr Simeon Stachera OFM, dr Rafał Szopa

16.30 – Panel Dyskusyjny: „10 lat Hildegarda doktorem Kościoła – jak dziś nieść przesłanie Świętej? Pułapki współczesnego przekazu”
Prowadzący: ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż
Uczestnicy panelu: lekarz, filozof, teolog, farmaceuta, fizjoterapeuta

18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. Biskupa Legnickiego prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego
Zapraszamy do modlitwy przy Relikwiach i Obrazie św. Hildegardy z Bingen

Miejsce:
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

więcej informacji: www.hildegarda.pl

Legnica, dnia 30 sierpnia, 2022 roku

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce®


LEGNICA, DNIA 17 SIERPNIA 2022 roku
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE®


Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –  Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że ZWOŁUJE Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce na dzień 17 września 2022 roku, godzina 14.00.
Miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce: Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica.


Obrady – porządek:


Powitanie szanownych zebranych Członków Stowarzyszenia;
Modlitwa.
Sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
Podjęcie uchwał.
Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłaszanymi przez Uczestników Walnego Zebrania.
Zamknięcie obrad.
Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zgromadzenia, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Legnica, dnia 17 sierpnia, 2022 roku
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce®

LEGNICA, dnia 18 sierpnia 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZAPLANOWANYM ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE ®

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –  Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, przepisów państwowych dotyczących COVID19 ogłasza, że ZWOŁUJEWalne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce na dzień 18 września 2021 roku. Miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce: Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, placKardynała Stefana Wyszyńskiego1, 59-220 Legnica. 

Obrady – porządek:

 1. Powitanie szanownych zebranych Członków Stowarzyszenia;
 2. Modlitwa.
 3. Sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłaszanymi przez Uczestników Walnego Zebrania.
 6. Zamknięcie obrad.
 7. Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zgromadzenia, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Legnica, dnia 18 sierpnia, 2021 roku
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ®


Szanowni Państwo!

W ślad za
OGŁOSZENIEM O O ZAPLANOWANYM ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE ®

na dzień 18 września 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce uprzejmie zawiadamia Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce, iż doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wpisane jest w uroczystości  ku czci św. Hildegardy z Bingen. Program tych uroczystości zostanie ogłoszony do dnia 31 sierpnia 2021 roku. DO TEGO DNIA ZOSTANIE TAKŻE OGŁOSZONA GODZINA ROZPOCZĘCIA WALNEGO ZEBRANIA. Gorąca prośba do wszystkich Państwa o śledzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

LEGNICA, dnia 12 maja 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZAPLANOWANYM ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE® W NAWIĄZANIU DO TRYBU OGŁOSZENIA Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 ROKU

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –  Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, przepisów państwowych dotyczących COVID19 ogłasza, że ZWOŁUJE Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce na dzień 12 czerwca 2021 roku, godzina 15:00. Miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce: Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego1, 59-220 Legnica. 

Obrady – porządek:

 1. Powitanie szanownych zebranych Członków Stowarzyszenia;
 2. Modlitwa;
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
 4. Odwołanie obecnego Zarządu z uwagi na upływ kadencji;
 5. Wybory Zarządu;
 6. Podjęcie uchwał;
 7. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami Uczestników Walnego Zgromadzenia;
 8. Zamknięcie obrad;
 9. Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zgromadzenia, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Legnica, dnia 12 maja, 2021 roku
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce


Szanowni Państwo!

W ślad za
OGŁOSZENIEM O O ZAPLANOWANYM ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE® W NAWIĄZANIU DO TRYBU OGŁOSZENIA Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 ROKU 

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce uprzejmie zawiadamia Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce, iż w dniu 12 czerwca 2021 roku Walne Zebranie poprzedzone zostanie następującymi wydarzeniami:

 • godzina 12:15 Msza św., która zostanie odprawiona w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1;
 • około godziny 13:00 (po Mszy św.) spotkanie z kardiologiem Panią doktor Barbarą Engel, Ordynatorem oddziału Kardiologicznego szpitala w Legnicy, członkiem Komisji powołanej do zbadania Niezwykłego Wydarzenia Eucharystycznego;
 • godzina 14:00 uroczysty obiad. 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce

LEGNICA, DNIA 27 listopada 2020

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA 
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE ®

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –  Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, przepisów państwowych dotyczących COVID19 i stanu zagrożenia epidemicznego ogłasza, że odwołuje zaplanowane na dzień 17 grudnia 2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce. Plan przyszłego terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce zostanie ogłoszony wraz z powiadomieniem Członków Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w w Polsce art. 21 pkt.5 i zależeć będzie od przepisów państwowych dotyczących COVID19 i stanu zagrożenia epidemicznego.

Legnica, dnia 27 listopada 2020
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce

LEGNICA, DNIA 20 SIERPNIA 2019

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA 
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE®

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –  Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że w dniu 21 września o godzinie 14:00 w Centrum spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59 – 220 Legnica, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Porządek obrad:

Powitanie szanownych zebranych;
Wybór przewodniczącego zebrania;
Ustalenie porządku Walnego Zgromadzenia, przypomnienie sposobu głosowania;
Sprawozdanie zarządu z działalności Stowarzyszenia;
Podjęcie uchwał;
Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami uczestników Walnego Zgromadzenia;
Zamknięcie obrad;
Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zgromadzenia, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Legnica, dnia 20 sierpnia 2019
Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce

KOMUNIKAT
Zarządu Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce®

Siedziba:
Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
59-220 Legnica
Telefon: + 48 76 854 64 86

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce!

Zarząd Stowarzyszenia pragnie przypomnieć, iż regularne opłacanie składek członkowskich wynika z zapisu Statutu Stowarzyszenia i jest obowiązkiem świadomie zadeklarowanym przez wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje do Państwa uprzejmą prośbę o uregulowanie zaległych, a także bieżących składek oraz wpisowego do dnia 31 marca 2019 roku.

Do Waszych rąk i serc, po raz kolejny już trafi wkrótce najnowszy numer kwartalnika „Hildegarda“. Jak zwykle jest wydany na doskonałym papierze, z profesjonalną starannością; wartościowy w treściach i bogaty przekazem wyjątkowych autorów.

Wszyscy Państwo, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich otrzymują czasopismo bezpłatnie. Opłacona składka członkowska jest warunkiem niezbędnym.

Z Hildegardowymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia

Legnica, dnia 14 marca 2019 roku

LEGNICA, DNIA 17.08.2018

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE ®

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce® z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, pod numerem 000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że w dniu 15 września 2018 roku o godzinie 15:00, w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

​Porządek obrad:

Powitanie Szanownych Zebranych;
Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania;
Ustalenie porządku Walnego Zebrania, przypomnienie sposobu głosowania;
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku;
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
Omówienie działalności Stowarzyszenia w minionym okresie;
Podjęcie uchwał;
Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami uczestników Walnego Zebrania;
Zamknięcie obrad;
Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zebrania, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Legnica, dnia 17.08.2018
Zarząd Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

serdecznie zaprasza na:

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ® !

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ® przypomina o konieczności regularnego opłacania składek członkowskich.

Prosimy o dokonanie wpłaty kwot zaległych składek za rok 2015, 2016 oraz za bieżący rok 2017 do dnia 31 marca 2017 roku

na podane poniżej konto Stowarzyszenia:

Bank PKO BP nr rachunku : 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007

Jednocześnie nadmieniamy, iż zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia nie opłacanie składek członkowskich stanowi podstawę do skreślenia z listy Członków.

                                                                                                   Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia
Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

LEGNICA, DNIA 31.08.2017

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE ®

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce® z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, pod numerem 000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że w dniu 16 września 2017 roku o godzinie 15:30 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce®

Porządek obrad:

Powitanie Szanownych Zebranych;
Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania;
Ustalenie porządku Walnego Zebrania, przypomnienie sposobu głosowania;
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2017 roku;
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
Zakończenie kadencji obecnego Zarządu;
Podjęcie uchwał;
Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami uczestników Walnego Zebrania;
Zamknięcie obrad;
Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zebrania, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione. 

Legnica, dnia 31.08.2017
Zarząd Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ®  

LEGNICA, DNIA 25.08.2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE ®

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ® z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, pod numerem 000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że w dniu 17 września 2016 roku o godzinie 16:00 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce.

Porządek obrad:

Powitanie Szanownych Zebranych;
Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania;
Ustalenie porządku Walnego Zebrania, przypomnienie sposobu głosowania;
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
Przedstawienie Sprawozdanie Finansowego za rok 2015;
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
Podjęcie uchwał;
Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami uczestników Walnego Zebrania;
Zamknięcie obrad;
Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zebrania, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Legnica, dnia 25.08.2016
Zarząd Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ® 

OBCHODY KU CZCI ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN
17 WRZEŚNIA 2016 ROKU, LEGNICA

Dnia 17 września 2016 roku z okazji liturgicznego święta Hildegardy z Bingen po raz kolejny odbędą się w Legnicy uroczystości ku czci naszej patronki.

W programie obchodów o godzinie 18:30 msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza Biskupa Marka Mendyka w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Legnicy, uroczysta kolacja w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II oraz coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce.

Przy wspólnym świątecznym stole jak co roku będzie można nacieszyć się doskonałym smakiem hildegardowych potraw w towarzystwie hildegardowych przyjaciół. 

Współorganizatorzy:
Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska,
Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce
oraz Hildegarda Sp. z o.o.

Uczestnictwo w uroczystej kolacji wiąże się z wcześniejszym wniesieniem opłaty z tego tytułu.
Kwota opłaty za jedną osobę wynosi: 40 złotych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłat na niżej podane konto:
Polskie Centrum św. Hildegardy, Legnica
Nr konta 55 1020 3017 0000 2102 0171 7990 w tytule przelewu – spotkanie 17 września 2016

Więcej informacji można otrzymać w Polskim Centrum św. Hildegardy,
plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica
i pod numerem telefonu (+48) 76 854 64 86.

Dane adresowe:

1. Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica

2. kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. gen. Władysława Sikorskiego 1, 59-220 Legnica

3. siedziba Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce:
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica.

Drodzy Przyjaciele św. Hildegardy, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach i wspólnym świętowaniu.

Do zobaczenia w Legnicy!
Alfreda Walkowska

9. Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy
7 – 9 października 2016 roku, Konstancja

Wolność od stresu dzięki Hildegardzie z Bingen

Zapraszamy na kolejny Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy organizowany co dwa lata w Konstancji przez dr. Wigharda Strehlowa.
Wydarzenie to za każdym razem przyciąga setki sympatyków i znawców św. Hildegardy z całego świata. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest wykorzystanie nauk świętej z Bingen w celu uwolnienia się od stresu.
W programie m.in.: wykłady, warsztaty, koncert „Katedralne dźwięki św. Hildegardy”, msza święta.
Wśród znakomitych wykładowców z całego świata będzie można spotkać dr Alfredę Walkowską, która obok  dr. Wigharda Strehlowa z Niemiec i Philippa Loron z Francji poprowadzi wykład inauguracyjny pod hasłem „Europa w stresie: wewnętrzne wartości, które spajają Europę”.
Dr Walkowska wystąpi również z wykładem i jako prowadząca warsztaty nt. „Uwolnienie od stresu dzięki 35 duchowym siłom uzdrawiającym”.

Serdecznie zapraszamy!

Relacja zdjęciowa z Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy w Konstancji w 2014: