OBCHODY KU CZCI ŚW. HILDEGARDY 

Z MODLITWĄ PRZY RELIKWII 

 

Dnia 21 września 2019 roku tradycyjnie odbędą się w Legnicy

coroczne uroczystości ku czci naszej patronki,

doktor Kościoła Hildegardy z Bingen, z okazji jej liturgicznego święta.

W tym roku obchody nabierają szczególnie uroczystego charakteru

w związku z obecnością po raz pierwszy Relikwii św. Hildegardy. 

Najważniejszym wydarzeniem tegorocznych obchodów

będzie Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Marka Mendyka

z modlitwą o uzdrowienie oraz możliwością ucałowania Relikwii św. Hildegardy.

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 

14.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

(Centrum Spotkań im. Jana Pawła II)

 

15.00 - 15.30 przerwa kawowa

 

15.30 - 16.15 Wykład otwarty
ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca,
rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego 

(Centrum Spotkań im. Jana Pawła II)

 

16.15 Panel dyskusyjny z udziałem
dr Alfredy Walkowskiej,
dr n. med. Urszuli Krupy, 

ks. prof. dr. hab. Bogusława Drożdża,
ks. dr. Marcina Wiśniewskiego,
lek. Barbary Bartoś,
mgr. Andrzeja Jelinowskiego,

prof. dr. hab. UMCS Małgorzaty Kowalewskiej

(Centrum Spotkań im. Jana Pawła II)

 

18.00 Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Marka Mendyka
przy wystawionych relikwiach św. Hildegardy,
zakończona modlitwą o uzdrowienie i ucałowaniem Relikwii

 

Oprawa muzyczna z elementami muzyki św Hildegardy w wykonaniu 

zespołu Cantus mirabilis

(kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy)

 

 

MIEJSCE UROCZYSTOŚCI:

 

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, 

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica, 

 

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski,

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica, 

CELEBRATION IN HONOUR OF ST. HILDEGARD OF BINGEN

WITH PRAYER AT HER RELIC

 

 

On September 21, 2019, traditionally we will celebrate together in Legnica

our annual celebration in honor of our patron,

the doctor of the Church St. Hildegard of Bingen, on the occasion of her liturgical feast.

This year, the celebration will take a particularly solemn character

in connection with the presence - for the first time - of St. Hildegard Relics.

 

The most important event of this year's celebration

will be the Holy Mass under the guidance of our Bishop Marek Mendyk

with a prayer for healing and the opportunity to kiss the relics of St. Hildegard.

THE CELEBRATION PROGRAM:

 

2pm The General Meeting of the members of our Association

The Centre of St. Hildegard in Poland ®

(Center of St. John Paul II)

 

3pm - 3.30pm coffee break

3.30pm - 4.15pm Open lecture

Fr. prof. dr. hab. Włodzimierz Wołyniec,

rector of the Pontifical Faculty of Theology

(Center of St. John Paul II)

 

4.15pm Discussion panel with:

dr Alfreda Walkowska,

dr n. med. Urszula Krupa,

Fr. prof. dr. hab. Bogusław Drożdż,

Fr. dr. Marcin Wiśniewski,

doc. Barbara Bartoś,

mgr. Andrzej Jelinowski,

prof. dr. hab. UMCS Małgorzaty Kowalewskiej

(Center of St. John Paul II)

 

6pm Holy Mass under the guidance of Fr. Bishop Marek Mendyk

with the relics of St. Hildegard

and a prayer for healing and kissing the Relics

 

Musical setting with elements of St. Hildegard's music performed by

Cantus mirabilis

(the church of Our Lady Queen of Poland in Legnica)

 

 

LOCATIONS OF THE CELEBRATION:

 

Center of St. John Paul II,

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica,

Church Our Lady Queen of Poland,

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica

SKLEPY FIRMOWE

Polskie Centrum 

św. Hildegardy ®

dr Alfreda Walkowska

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1
(w budynku Kościoła MB Królowej Polski)
59-220 Legnica

ul. Karmelicka 43 / przyziemie

31-128 Kraków

© copyright by Polskie Centrum św. Hildegardy ®

KONTAKT

Legnica

Poniedziałek–piątek 09:00–16:00

tel.: 76 854 64 86

(zamówienia telefoniczne)

kom.: 516 036 062

(zamówienia internetowe)

e-mail: orkisz@hildegarda.pl

Kraków

Poniedziałek–piątek 10:00–17:00

czwartek 11:00–18:00

tel. sklep stacjonarny Kraków: 665 229 744

Polski Centrum św. Hildegardy