Nagroda Feniks 2023 – dr Alfreda Walkowska

Dodano: 20 kwi 2023

Feniks 2023 - Alfreda Walkowska
Dr Alfreda Walkowska laureatką nagrody SWK Feniks Specjalny 2023

Dnia 11 kwietnia 2023 r. Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2023 pod przewodnictwem prof. dra hab. Krzysztofa Nareckiego (KUL) oraz Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznali dr Alfredzie Walkowskiej Nagrodę FENIKS SPECJALNY 2023 za „wytrwałe promowanie stylu życia opartego na świadomości ekologicznej oraz upowszechnianie kultury katolickiej w Polsce i na świecie.”

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej w Warszawie.

Nagroda jest zwieńczeniem ponad 30-letniej działalności dr Alfredy Walkowskiej – to ona jako pierwsza w Polsce stworzyła przestrzeń, dzięki której dziedzictwo św. Hildegardy z Bingen może być badane i propagowane na tak wielką skalę. A wszystko zaczęło się ponad 30 lat temu od bardzo osobistego spotkania ze średniowieczną doktor Kościoła…

Zainteresowanie postacią i dziełami Świętej zaowocowało założeniem Polskiego Centrum św. Hildegardy w Legnicy, które swoją wieloaspektową działalnością nieustannie przyczynia się do promowania postaci i nauk benedyktyńskiej mniszki oraz chrześcijańskiego stylu życia tak wyraźnie podkreślającego harmonię we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji. Bardzo mocnym filarem Centrum – obok aktywności naukowej, produkcyjnej oraz handlowej – jest działalność wydawnicza. To tu ukazały się przekłady dzieł św. Hildegardy: „Causae et curae”, „Physica”, „Scivias”, a także książki dr Alfredy Walkowskiej, m.in. „Powrót do harmonii. Program zdrowia według św. Hildegardy z Bingen”. Wśród osób zainteresowanych tematem i rozpoczynających swoją przygodę z benedyktynką pozycja ta stała się bestsellerem i doczekała się już kilku wydań. Kolejna książka Laureatki to „Dziś przemawia mocniej… Problem aktualizacji Kościoła w świetle teodycealnej, antropologicznej i eklezjologicznej myśli św. Hildegardy z Bingen”. Dr Alfreda Walkowska jest także współautorką, wraz z córkami – Katarzyną i Lidią – „Hildegardowej kuchni polskiej”. Pełni również funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Hildegarda” – jedynego w Polsce czasopisma poruszającego tematykę nauczania średniowiecznej mniszki.

Dr Alfreda Walkowska jest nie tylko autorką publikacji książkowych oraz licznych artykułów. Ma też na swoim koncie tłumaczenie z języka niemieckiego książki G. Hertzki pt. „So heilt Got” („Tak leczy Bóg). Ponadto współpracuje z różnymi wydawnictwami jako konsultant merytoryczny pozycji książkowych będących polskimi przekładami zagranicznych autorów – wybitnych znawców dzieł św. Hildegardy.

Na skutek starań dr Alfery Walkowskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu otwarto „Studium św. Hildegardy z Bingen. Akademicki kurs teologiczny”, którego Zdobywczyni Nagrody jest dyrektorem. Niebawem rusza czwarta już edycja Studium, dzięki której kolejni studenci, również z zagranicy, będą mogli zapoznać się z twórczością św. Hildegardy, by potem móc stosować na co dzień jej szeroko rozumianą naukę o człowieku, sposobach diagnozowania i całościowego podejścia do leczenia chorób – a wszystko w świetle duchowości objawionej mniszce przez samego Boga.

Dr Alfreda Walkowska od 12 lat współpracuje z Opactwem Benedyktynów w Tyńcu, gdzie prowadzi „Rekolekcje z postem” wpisujące się w program zdrowia św. Hildegardy oraz warsztaty „Powrót do harmonii” opierające się na duchowości mniszki. 

Dr Alfreda Walkowska bardzo mocno angażuje się w działalność społeczną, organizując w ramach Polskiego Centrum św. Hildegardy szereg wydarzeń kulturalnych i naukowych. Są wśród nich m.in. kongresy, także międzynarodowe, wykłady, konferencje, pielgrzymki, koncerty oraz sesje naukowe. Laureatka jest również zapraszana jako ekspert na podobne wydarzenia w Polsce i za granicą.

Nagroda Feniks Specjalny 2023, którą otrzymała dr Walkowska to wielki zaszczyt, ale i nowa szansa. Dzięki tak znakomitemu i prestiżowemu wyróżnieniu kolejne osoby, które dotąd nie miały ku temu sposobności, będą mogły poznać św. Hildegardę z Bingen i jej przekaz dla współczesnego człowieka. Zaskakujące i piękne jest to, że w dzisiejszych czasach głos tej średniowiecznej doktor Kościoła jest tak bardzo aktualny i coraz silniej brzmiący… Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić i zachęcić do rozpoczęcia swojej osobistej przygody z benedyktyńską mniszką; przygody, która również może wydać piękne owoce.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks Specjalnz 2023

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks Specjalny 2023

Dr Alfreda Walkowska, laureatką nagrody Feniks Specjalny 2023. Transmisja z YouTube i wypowiedź dr Alfredy Walkowskiej:

https://www.youtube.com/live/3cGKyvMbMxA?feature=share&t=3728