Studium św. Hildegardy z Bingen.
Akademicki Kurs Teologiczny w Legnicy

rozpoczyna nabór na rok akademicki 2024/2025

Organizator:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska

Studium kierowane do: kapłanów, osób zakonnych, a także lekarzy, pielęgniarek, terapeutów różnych specjalności, dietetyków, farmaceutów, innych pracowników służby zdrowia oraz osób chcących poznać życie i dzieło św. Hildegardy, a także możliwości praktycznego zastosowania jej nauk w pracy nad poprawą jakości życia, poziomu zdrowia, pogłębienia wiedzy religijnej.

Celem Studium jest pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, systemie diagnozowania i całościowego leczenia chorób, z uwzględnieniem promowanej przez świętą z Bingen duchowości. Program obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Poznajemy elementy filozoficzne, teologiczne zwłaszcza antropologię. Studiujemy częściowo biologię, farmację i medycynę fizjoterapię, muzykę w kontekście dzieł św. Hildegardy oraz duchowości chrześcijańskiej formułując Hildegardowy program zdrowia.

Nauka trwa 2 semestry (5 zjazdów wykładowych + 1 konwersatorium w semestrze)

Terminy zjazdów Studium 2024/2025

I semestr:

28 września 2024
26 października 2024
23 listopada 2024
7 grudnia 2024
11 stycznia 2025 (konwersatorium)
25 stycznia 2025

II semestr:

22 lutego 2025
15 marca 2025
26 kwietnia 2025
10 maja 2025 (konwersatorium)
24 maja 2025 
14 czerwca 2025

Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny, którego zdanie potwierdzać będzie dokument zaświadczający o ukończeniu Studium i nadaniu tytułu „specjalista nauk św. Hildegardy” pierwszego stopnia. Przewidywane jest kontynuowanie nauki i uzyskanie tytułu „specjalista nauk św. Hildegardy” drugiego i trzeciego stopnia. 

Miejsca zajęć:
Tryb on-line: program studium jest realizowany w przestrzeni wirtualnej.

Zajęcia:
sobota – wykłady –  godz. 9.00 – 18.00
sobota – konwersatorium –  godz. 10.00 – 13.00

Do kadry wykładowców pod kierownictwem

Alfredy Walkowskiej – doktor nauk teologicznych, dyrektor „Studium św. Hildegardy. Akademicki Kurs Teologiczny”, PWT we Wrocławiu, znawczyni dorobku św. Hildegardy, redaktor naczelna kwartalnika „Hildegarda”. Autorka licznych artykułów, książek; wydawca, tłumaczka; inicjatorka i prezes pierwszego polskiego Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce. Związana z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu,

– należą (w porządku alfabetycznym):

lek. Barbara Bartoś – Wielkopolska, lekarz prowadzący praktykę od 25 lat. Specjalizacja z ginekologii i położnictwa, zafascynowana medycyną św. Hildegardy,

ks. dr hab. Bogusław Drożdż – Legnica/Wrocław, profesor nadzwyczajny PWT, kierownik katedry Nowej Ewangelizacji w Instytucie Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej tejże uczelni, redaktor naczelny dwóch naukowych periodyków: „Perspectiva” oraz „Społeczeństwo”, autor książek, artykułów naukowych, popularnonaukowych i esejów,

dr hab. Susi Ferfoglia prof. UPJPII – Kraków, organistka, gregorianistka, wykładowca śpiewu gregoriańskiego w Instytucie Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (organy) oraz Akademii Ignatianum (pedagogika), założycielka i kierownik artystyczny zespołu wokalnego Flores Rosarum,

dr Jürgen Gollwitzer – Niemcy, doktor farmacji, były doradca naukowy w niemieckim Departamencie Licencjonowania Leków, założyciel i współwłaściciel firmy „Jura”, najstarszej firmy produkującej produkty według receptur św. Hildegardy z Bingen,

s. Hiltrud Gutjahr OSB – Niemcy, benedyktynka z opactwa w Eibingen, następcy klasztoru zakupionego przez  św. Hildegardę w 1165 roku. Przez wiele lat opiekowała się pielgrzymami w sanktuarium św. Hildegardy z relikwiami. Jest ekspertem w dziedzinie życia i dzieła św. Hildegardy; prowadzi wykłady, prelekcje i medytacje,

dr Luis Van Hecken – Belgia, lekarz praktykujący medycynę św. Hildegardy, założyciel fundacji realizującej w Afryce projekt zwalczania malarii i AIDS bertramem,

lek. Emilia Hurny-Mieszała
– Wielkopolska, lekarz specjalista medycyny rodzinnej; absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje jako lekarz rodzinny na terenie południowej Wielkopolski,

dr hab. Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
– Lublin, profesor nadzwyczajny UMCS Lublin, mediewista, filozof kultury, Wydział Filozofii i Socjologii w Zakładzie Etyki, specjalistka z dziedziny filozofii św. Hildegardy, autorka licznych artykułów, książek naukowych i popularnonaukowych, tłumaczeń,

o. Brunon Koniecko OSB
– Kraków, benedyktyn z Tyńca, rekolekcjonista, dyrektor Instytutu Monastycznego, autor licznych publikacji o tematyce duchowej,

ks. dr hab. Jan Klinkowski
– Legnica/Wrocław, profesor nadzwyczajny PWT, kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu, Instytutu Nauk Biblijnych,

mgr Tomasz Lewandowski
– Gdańsk, specjalista fizjoterapeuta, osteopata, wykładowca na wydziale Fizjoterapii AWFiS Gdańsk, Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie, absolwent i wykładowca Studium św. Hildegardy,

dr Rafał Szopa
– Wrocław, filozof, doktor nauk teologicznych w zakresie filozofii chrześcijańskiej PWT we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autor publikacji z zakresu metafizyki tomistycznej, epistemologii, filozofii Boga, filozofii przyrody, filozofii religii, transhumanizmu i etyki algorytmów,

ks. dr Marcin Wiśniewski
– Kalisz, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w WSD Kalisz, przez siedem lat pełniący posługę egzorcysty diecezjalnego, rekolekcjonista, 

mgr Aneta Zabrzewska
– Świdnica, magister farmacji, znawca dziejów farmacji i medycyny.

 

Kontakt:
e-mail: studium@hildegarda.pl


Informacja na stronie uczelni PWT: tutaj.
Więcej informacji i kwestionariusze do pobrania – poniżej:

Regulamin Studium św. Hildegardy z Bingen. Akademicki kurs teologiczny.

Formularz zgłoszeniowy 2024/25

Po dokonaniu zgłoszenia należy oczekiwać na decyzję kwalifikacyjną oraz wiadomość zawierającą dalsze informacje.

Rachunek bankowy Polskiego Centrum św. Hildegardy, Legnica numer: 55 1020 3017 0000 2102 0171 7990 z dopiskiem: „Studium św. Hildegardy: stopień 1 / semestr 1” (numer stopnia/semestru ulega zmianie) oraz podaniem danych uczestnika: imię i nazwisko oraz adres. Opłata semestralna wynosi 1000 zł.

Przewidujemy dodatkowe – poza programem zajęć, nieobligatoryjne – spotkania w Legnicy.

Świadectwa absolwentów Studium św. Hildegardy tutaj.

 


Studenci Studium 2020/21 po uroczystym wręczeniu dyplomów


Studenci Studium 2022/23 po uroczystym wręczeniu dyplomów