Informacje

LEGNICA, DNIA 20 SIERPNIA 2019

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA 

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE®

 

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -  Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że w dniu 21 września o godzinie 14:00 w Centrum spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59 – 220 Legnica, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie szanownych zebranych;

 2. Wybór przewodniczącego zebrania;

 3. Ustalenie porządku Walnego Zgromadzenia, przypomnienie sposobu głosowania;

 4. Sprawozdanie zarządu z działalności Stowarzyszenia;

 5. Podjęcie uchwał;

 6. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami uczestników Walnego Zgromadzenia;

 7. Zamknięcie obrad;

 8. Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zgromadzenia, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

 

Legnica, dnia 20 sierpnia 2019

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce

KOMUNIKAT

 

Zarządu Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce®

Siedziba:

Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

59-220 Legnica

Telefon: + 48 76 854 64 86

 

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce!

 

Zarząd Stowarzyszenia pragnie przypomnieć, iż regularne opłacanie składek członkowskich wynika z zapisu Statutu Stowarzyszenia i jest obowiązkiem świadomie zadeklarowanym przez wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje do Państwa uprzejmą prośbę o uregulowanie zaległych, a także bieżących składek oraz wpisowego do dnia 31 marca 2019 roku.

 

Do Waszych rąk i serc, po raz kolejny już trafi wkrótce najnowszy numer kwartalnika „Hildegarda“. Jak zwykle jest wydany na doskonałym papierze, z profesjonalną starannością; wartościowy w treściach i bogaty przekazem wyjątkowych autorów.

Wszyscy Państwo, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich otrzymują czasopismo bezpłatnie. Opłacona składka członkowska jest warunkiem niezbędnym.

 

Z Hildegardowymi pozdrowieniami,

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Legnica, dnia 14 marca 2019 roku

LEGNICA, DNIA 17.08.2018

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA

CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE®

 

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce® z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, pod numerem 000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że w dniu 15 września 2018 roku o godzinie 15:00, w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce®

Porzadek obrad:

 1. Powitanie Szanownych Zebranych;

 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania;

 3. Ustalenie porządku Walnego Zebrania, przypomnienie sposobu głosowania;

 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia;

 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku;

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

 7. Omówienie działalności Stowarzyszenia w minionym okresie;

 8. Podjęcie uchwał;

 9. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami uczestników Walnego Zebrania;

 10. Zamknięcie obrad;

 11. Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zebrania, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

 

 

Legnica, dnia 17.08.2018

Zarząd Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

serdecznie zaprasza na:

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ® !

Szanowni Państwo!

 

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

przypomina o konieczności regularnego opłacania składek członkowskich.

Prosimy o dokonanie wpłaty kwot zaległych składek za rok 2015, 2016

oraz za bieżący rok 2017 do dnia 31 marca 2017 roku

na podane poniżej konto Stowarzyszenia:

 

Bank PKO BP nr rachunku : 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007

 

Jednocześnie nadmieniamy, iż zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia nie opłacanie składek członkowskich

stanowi podstawę do skreślenia z listy Członków.

 

                                                                                                   Z poważaniem,

                                                                                             Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                  Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

LEGNICA, DNIA 31.08.2017

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW          

STOWARZYSZENIA

CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE®

 

 Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce® z siedzibą w Legnicy, wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, pod numerem 000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza, że w dniu 16 września 2017 roku o godzinie 15:30 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce®

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie Szanownych Zebranych;

 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania;

 3. Ustalenie porządku Walnego Zebrania, przypomnienie sposobu głosowania;

 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia;

 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2017 roku;

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

 7. Zakończenie kadencji obecnego Zarządu;

 8. Podjęcie uchwał;

 9. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami uczestników Walnego Zebrania;

 10. Zamknięcie obrad;

 11. Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zebrania, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione. 

 

 

Legnica, dnia 31.08.2017

Zarząd Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ® 

LEGNICA, DNIA 25.08.2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA CENTRUM ŚW. HILDEGARDY W POLSCE ®

 

Zarząd Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce ® z siedzibą w Legnicy,

wpisanego do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy,

pod numerem 000311310, na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ogłasza,

że w dniu 17 września 2016 roku o godzinie 16:00 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy

przy placu Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica,

odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce.

Porządek obrad:

 1. Powitanie Szanownych Zebranych;

 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania;

 3. Ustalenie porządku Walnego Zebrania, przypomnienie sposobu głosowania;

 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia;

 5. Przedstawienie Sprawozdanie Finansowego za rok 2015;

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

 7. Podjęcie uchwał;

 8. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami uczestników Walnego Zebrania;

 9. Zamknięcie obrad;

 10. Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zebrania, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Legnica, dnia 25.08.2016

Zarząd Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ® 

OBCHODY KU CZCI ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN

17 WRZEŚNIA 2016 ROKU, LEGNICA

 

Dnia 17 września 2016 roku z okazji liturgicznego święta Hildegardy z Bingen

po raz kolejny odbędą się w Legnicy uroczystości ku czci naszej patronki.

 

W programie obchodów o godzinie 18:30 msza św.

pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza Biskupa Marka Mendyka

w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Legnicy,

uroczysta kolacja w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II

oraz coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce.

Przy wspólnym świątecznym stole jak co roku będzie można nacieszyć się doskonałym smakiem hildegardowych potraw

w towarzystwie hildegardowych przyjaciół. 

           

Współorganizatorzy:

Polskie Centrum św. Hildegardy,

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

oraz Hildegarda Sp. z o.o.

   

Uczestnictwo w uroczystej kolacji wiąże się z wcześniejszym wniesieniem opłaty z tego tytułu.

Kwota opłaty za jedną osobę wynosi: 40 złotych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłat na niżej podane konto:

Polskie Centrum św. Hildegardy, Legnica

Nr konta 55 1020 3017 0000 2102 0171 7990 w tytule przelewu - spotkanie 17 września 2016

Więcej informacji można otrzymać w Polskim Centrum św. Hildegardy,

plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica

i pod numerem telefonu (+48) 76 854 64 86.

 

Dane adresowe:

1. Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica

2. kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. gen. Władysława Sikorskiego 1, 59-220 Legnica

3. siedziba Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce:
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica.

 

 

Drodzy Przyjaciele św. Hildegardy, Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach i wspólnym świętowaniu.

Do zobaczenia w Legnicy!

                                          Alfreda Walkowska

9. Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy

 7 – 9 października 2016 roku, Konstancja

 

Wolność od stresu dzięki Hildegardzie z Bingen

 

Zapraszamy na kolejny Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy

organizowany co dwa lata w Konstancji przez dr. Wigharda Strehlowa.

Wydarzenie to za każdym razem przyciąga setki sympatyków i znawców św. Hildegardy z całego świata.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest wykorzystanie nauk świętej z Bingen w celu uwolnienia się od stresu.

 

W programie m.in.: wykłady, warsztaty, koncert „Katedralne dźwięki św. Hildegardy”, msza święta.

 

Wśród znakomitych wykładowców z całego świata będzie można spotkać dr Alfredę Walkowską,

która obok  dr. Wigharda Strehlowa z Niemiec i Philippa Loron z Francji

poprowadzi wykład inauguracyjny pod hasłem „Europa w stresie: wewnętrzne wartości, które spajają Europę”.

 

Dr Walkowska wystąpi również z wykładem i jako prowadząca warsztaty

nt. „Uwolnienie od stresu dzięki 35 duchowym siłom uzdrawiającym”.

 

Szczegółowy program: www.st-hildegard.com

 

Serdecznie zapraszamy!

Relacja zdjęciowa z Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy w Konstancji w 2014:

SKLEPY FIRMOWE

Polskie Centrum 

św. Hildegardy ®

dr Alfreda Walkowska

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1
(w budynku Kościoła MB Królowej Polski)
59-220 Legnica

ul. Karmelicka 43 / przyziemie

31-128 Kraków

© copyright by Polskie Centrum św. Hildegardy ®

KONTAKT

Legnica

Poniedziałek–piątek 09:00–16:00

tel.: 76 854 64 86

(zamówienia telefoniczne)

kom.: 516 036 062

(zamówienia internetowe)

e-mail: orkisz@hildegarda.pl

Kraków

Poniedziałek–piątek 10:00–17:00

czwartek 11:00–18:00

tel. sklep stacjonarny Kraków: 665 229 744

Polski Centrum św. Hildegardy