Środa Popielcowa 2021

Dodano: 17 lut 2021

Dziś w Kościele katolickim wchodzimy w okres Wielkiego Postu. Środa Popielcowa to święto, które rozpoczyna okres wyciszenia, refleksji, pokuty i pokory. Obrzęd posypania głowy popiołem w szczególny sposób przypomina nam o przemijalności życia ludzkiego, ale jest też znakiem naszej przemiany, nawrócenia i oczyszczenia.

Święta Hildegarda mówi:

Człowiek stworzony został z błota [prochu] ziemi, aby stał prosto, ale z własnej woli ugiął się ponownie do ziemi; ale teraz dzięki łasce może po raz wtóry stanąć prosto przez wcielonego Syna Bożego. I oświecony oraz zaprzysiężony przez Ducha Świętego, tak aby nie zginął w potępieniu, ale został zbawiony i odnowiony do chwały wiecznej.

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z Was czasem wzmocnienia i jak najlepszego przygotowania do przeżycia Triduum Paschalnego.

[en]
„Man was created from the mud [dust] of the earth to stand upright, but voluntarily bend to the ground again; but now, by grace, he can stand up straight a second time by the incarnate Son of God. And, enlightened and sworn by the Holy Spirit, so that he would not perish in condemnation, but be saved and renewed to everlasting glory.”
Scivias III, St. Hildegard of Bingen

#HildegardaPL