Pomoc Humanitarna Ukrainie

Dodano: 18 mar 2022

Drodzy przyjaciele św. Hildegardy!
przekazuję informację o stworzonej drodze pomocy ludziom walczącej Ukrainy, a szczególnie w pierwszeństwie naszym przyjaciołom św. Hildegardy.
Wielu z Was zna osobiście Halinę, przyjeżdzała do Krakowa na rekolekcje, pojawiała się aktywnie w naszej Hildegardowej przestrzeni…

Serdecznie dziękuję w imieniu potrzebujących. 
Będę przekazywać Wam także otrzymane wieści z Ukrainy.
Serdecznie Wszystkich pozdrawiam

Alfreda Walkowska

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ® z siedzibą w Legnicy
włącza się w Pomoc Humanitarną dla walczącej Ukrainy.
Środki zgromadzone na wskazanym koncie, zostaną w całości przekazane potrzebującym.
Jako pierwszym, chcielibyśmy pomóc ludziom związanych ze św. Hildegardą w Iwano-Frankiwsk.
Tam od wielu lat z inicjatywy Haliny Janusz, członka naszego Stowarzyszenia szerzony jest kult św. Hildegardy poprzez wspólną modlitwę, poznawanie spuścizny Świętej i niesienie pomocy ludziom potrzebującym. 
Halina przetłumaczyła książkę „Powrót do harmonii. Program zdrowia według św. Hildegardy” na język ukraiński. 
Otrzymane od nas dobre ziarno orkiszu, zostało wysiane na polach ukraińskiej ziemi.
Wojna przyniosła brak pracy, brak podstawowych środków do życia, brak ciepła, światła, brak chleba. Miasto i mieszkańcy, choć z dala od linii frontu jest często ostrzeliwane, panują tam warunki wojenne.
Pani Halina oraz inni jej przyjaciele zdecydowali się nie uciekać i zostali na Ukrainie w swoich domach. Wśród nich jest wiele starszych osób, które nie są w stanie uciekać przed wojną.


Osoby mogące wspomóc potrzebujących prosimy o wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica
Bank PKO BP o/Legnica
z opisem „pomoc humanitarna Ukrainie”

Do przelewów krajowych:
30 1020 3017 0000 2502 0563 4425

Do przelewów zagranicznych:
PL30 1020 3017 0000 2502 0563 4425
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Ostatnie wiadomości otrzymane od Pani Haliny:

Alfreda Walkowska:

Pani Halino, co z Wami? Myslimy o Was, posyłamy pozdrowienia. W modlitwie. Alfreda W.

Halina Janusz:

Dziękuję za pamięć, za modlitwę. Nasze miasto jest ostrzeliwane. To jeszcze nie koniec. Prosimy o modlitwę i wsparcie.

Alfreda Walkowska:

Pani Halino pamiętamy, modlimy się! Napiszemy prośbę do naszych znajomych z prośbą o modlitwę i wsparcie…

 

Humanitarian Aid to Ukraine
Information for our friends in english (informacja dla naszych przyjaciół po angielsku):

Dear friends of St. Hildegard!
as many of you asked, herewith I am providing you with the information. We have created a way how to help our friends in need that stayed in the Ukraine. Many of you know Halina privately, she came to Cracow many times before to our St. Hildegard retreats, she is very active in our St. Hildegard „world”…

Thank you very much on behalf of the ones in need.
I will also share with you the news I receive from the Ukraine, from Halina.
I cordially greet everyone.
Alfreda Walkowska


The St. Hildegard Association in Poland ® based in Legnica, Poland
joins the Humanitarian Aid for the fighting in the Ukraine.
The funds accumulated on the indicated account will be fully transferred to those in need.
Firstly, we would like to help the people related to St. Hildegard in Ivano-Frankivsk (a city in the south-west of Ukraine).

For many years, at the initiative of Halina Janusz, a member of our Association, she is spreading the word of St. Hildegard through prayers with their community, getting to know the Saint’s legacy and helping those in need.
Halina translated the book „Return to Harmony. The health program through St. Hildegard” from polish into the ukrainian language.
She received the good grain of spelt from us and she grew it on the Ukrainian soil.

The war now changed everything – they all lost their jobs. There are no basic livelihoods, no heat, no light, no bread. The city and its inhabitants are often under fire, far from the front lines, but still there are war conditions around them.
They made the decision to stay in the Ukraine and not to flee to Poland as they have many elderly in their community and they don’t want to leave them behind.


People who can help those in need, please make a donation to the account:

Name on the bank account holder: Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce (The St. Hildegard Association in Poland)
Address (street): pl. kard. S. Wyszynskiego 1
Postal code: 59-220 
City: Legnica
Country: Poland

Bank: Bank PKO BP based in Legnica
Title for your donation: „humanitarian aid to Ukraine”

Bank account number: PL30 1020 3017 0000 2502 0563 4425
BIC (Swift) code: BPKOPLPW
 
Sometimes the bank is also asking for the address of the bank branch:
Name of the bank: Bank PKO BP
Address (street): Wroclawska 25
Postalcode: 59-220 
City: Legnica
Country: Polska
 
It is also possible to donate via PayPal using the button below:
 
 
Thank you in the name of all our friends that stayed in the Ukraine for all your help, support and prayers!
 
One of our conversations we have had with Halina via phone messages:
 
Alfreda:
Halina, how are you doing? We are remembering you in our prayers.
Halina:
We are thanking you for your prayers! Our city is being shot at. This is not the end. We are asking you for your prayers and support.
Alfreda:
Halina we are remembering about you in our prayers. We will write to all our friends and tell them about you and your prayers request.
 
Here are some pictures that we have received from Halina, also a picture of her while she was in Tyniec (Cracow) in 2019 (kilka zdjęć jakie otrzymaliśmy od Pani Haliny, również zdjęcie Pani Haliny z grupą „postników” w Tyńcu w 2019 roku):
 

Wiadomości od naszych przyjaciół z Ukrainy (kwiecień 2022):

Pani Halina:

Nasi przyjaciele św. Hildegardy na Ukrainie: