VI Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy

„Tak leczy Bóg – od uleczenia jednostki po uzdrowienie świata w ujęciu teologii medycyny”
Kraków, 20-22 października 2023

PLAN DNIA:

Piątek, 20 października 2023:
13:00 – Rejestracja / Obiad
15:00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. Biskupa Legnickiego prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego
16:15 – Otwarcie VI Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy z Bingen
Powitanie i wprowadzenie – dr Alfreda Walkowska
Wykład: Akademickie stulecie kobiet w katolickiej Italii, Ks. Bp prof. Andrzej Siemieniewski, Legnica
17:00 – Nieszpory – modlitwa z mnichami
18:00 – Kolacja
19:00 – Wykład: Benedyktyńskie ordo receptą na uzdrowienie człowieka, O. Brunon Koniecko OSB, Tyniec/Kraków.

Sobota, 21 października 2023:
06:00 – Jutrznia – modlitwa z mnichami 
06:30 – Msza Święta konwentualna
07:30 – 08:30 – Śniadanie
09:15 – Wykład: Tak leczy Bóg – o sakramentach jako środkach uzdrawiania u św. Hildegardy z Bingen, s. Hiltrud Gutjahr OSB, Eibingen, Niemcy.
10:30 – 11:00 – przerwa kawowa
11:00 – Wykład: Sakramentalna pieczęć Boga –  dopowiedzenia św. Hildegardy, ks. dr hab. Bogusław Drożdż prof. PWT, Legnica/Wrocław.
Wykład: Teologia przyrody: Hildegarda vs Darwin, dr Rafał Szopa, Wrocław.
13:00 – Obiad
14:00 – Zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu (dla chętnych)
15:15 – Wykład: Przyprawy św. Hildegardy wzmacniające układ odpornościowy, dr Jürgen Gollwitzer, Konstanz, Niemcy.
Wykład: Rola medycyny św. Hildegardy w XXI wieku w przywracaniu zdrowia poprzez post, oczyszczanie, poszukiwanie życiowej harmonii, lek.med. Barbara Bartoś, Ostrów Wlk.
17:00 – Przerwa kawowa / Nieszpory
18:00 – Msza Święta
19:00 – Kolacja
19:30 – Wigilie, Kompleta – modlitwa z mnichami 
20:30 – Koncert: Niebieskie Jeruzalem muzyka św. Hildegardy z Bingen w wykonaniu żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum

Niedziela, 22 października 2023:
07:30 – Jutrznia – modlitwa z mnichami 
08:00 – 09:00 – Śniadanie
09:00 – Wykład: Hildegarda z Bingen jako przedstawicielka nurtu chrześcijańskiego humanizmu, dr hab. Małgorzata Kowalewska – Harasymiuk prof. UMCS, Lublin
Wykład: Tak leczy Bóg – medycyna św. Hildegardy w rozumieniu dr. Gottfrieda Hertzki, ks. dr Marcin Wiśniewski, Góra Krzyża pod Ostrzeszowem.
10:45 – 11:15 – Przerwa kawowa
11:15 – Wykład: Leczyć człowieka, by uzdrowić świat – możliwości i wyzwania medycyny św. Hildegardy z Bingen, dr Alfreda Walkowska, Legnica
12:00 – 13:00 – Panel dyskusyjny,
Podsumowanie – dr Alfreda Walkowska
13:30 – Msza Święta
14:30 – Obiad