Konferencja naukowa „Kościół Nowej Ewangelizacji”

Dodano: 23 maj 2023

W dniu dzisiejszym – 23 maja 2023 – odbyła się Konferencja naukowa „Kościół Nowej Ewangelizacji”. Jednym z prelegentów była dr Alfreda Walkowska absolwentka PWT, która przedstawiła interesujący referat pt. „Harmonia życia według św. Hildegardy z Bingen”. Jej wiedza na temat tej niezwykłej świętej zapewnia głębsze zrozumienie i inspirację w dążeniu do harmonii w naszym własnym życiu.
Wydarzenie to odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Prelegentami są naukowcy z uczelni wyższych z Polski i Stanów Zjednoczonych.
Organizatorem tego wydarzenia jest Katedra Nowej Ewangelizacji PWT we Wrocławiu.
Zapraszamy do odwiedzenia strony, gdzie znajdziecie więcej szczegółów dotyczących konferencji.

Wykład dr Alfredy Walkowskiej z konferencji jest dostępny tutaj: