Ingres Biskupa Marka Mendyka

Dodano: 12 wrz 2020

Ekscelencjo, Biskupie Świdnicki,

Najdostojniejszy Księże Biskupie Marku,

po ustanowieniu przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 31 marca 2020 roku JE Bpa Marka Biskupem Diecezji Świdnickie i kanonicznym objęciu urzędu – z wiarą, ufnością i pokorą, dziś odbył się uroczysty ingres do Katedry Świdnickiej.

Z wielką radością przekazujemy nasze gratulacje, naszą modlitwę i wdzięczność.

Niech Bóg będzie uwielbiony w Osobie i Dziele Księdza Biskupa.

Życzymy obfitego Bożego obdarowania, obecności Matki Bożej i Jej pomocy, a także wyraźnego wstawiennictwa św. Hildegardy z Bingen.

Św. Hildegarda podpowiada Kapłanom: „powinniście starać się o to, aby kierowała wami gorliwość, (…) z wielką czujnością powinniście zabiegać o Bożą sprawiedliwość”.

Księże Biskupie Marku, niech nie braknie siły, zdrowia, mądrości, radości i pokoju, ale też ludzkiej życzliwości we wspólnej pracy w Winnicy Pańskiej, aby doświadczać Bożej mocy i życia Jezusowego.

„Dlatego też niech ci, którzy są wyznaczeni przez konsekrację do ofiarowania Bogu świętego poświęcenia Jego ołtarza zwracają się do Niego w słodyczy niewinności. (…) i sprawię, że będą mogli dać innym uzdrawiające środki z ich wiarą i zrobię tak, aby naśladowali Mojego Syna bardziej przekonująco w niewinnej miłości”.

Dziękujemy za obecność Księdza Biskupa w naszej hildegardowej społeczności, za modlitwę, za dobre Słowo, wielką życzliwość i wytrwałe nam towarzyszenie.

„Osoba, która chętnie wyznała w swoim sercu i przyrzekła w swojej duszy dźwigać Moje jarzmo i wyrzec się rzeczy ziemskich, a potem z gorliwością serca i pragnieniem duszy przyjęła w tym celu znak życia religijnego, musi w nim pozostać”.

Niechaj w blasku „Światła Żyjącego Boga” realizuje się zawołanie Księdza Biskupa

In Verbo Tuo, Domine (Na Twoje Słowo, Panie)

Serdeczne „Szczęść Boże”,
Alfreda Walkowska z Rodziną 
I całą hildegardową społecznością.