Niczym kwiat kwitnący na polu… Chleb Nieba narodził sie w Maryi Dziewicy… narodził sie w słodkiej boskości…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę zanurzenia w Tajemnicy Wcielenia i doświadczenia Jego Słowa
aby możliwa stała się nauka w naśladowaniu Go w swych działaniach, aby Słowo przeszyło twardość kamiennych serc
i aby pojawiło sie żarliwe pragnienie uznania Boga i gorliwość w głębinach człowieczej duszy.
Radości i pokoju na Święta i na nowy 2020 rok oraz potrzebnego męstwa, rozumu, pobożności, pokory i bojaźni Bożej.

Alfreda Walkowska

#Alleluja #Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych, które są zwycięstem Życia,

życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus

obdarował nadzieją na Nowe,

siłą i mocą potrzebną do nowego życia w miłości, pokoju i prawdzie.

Aby otwarte serca napełniły się wdzięcznością i radością;

aby możliwe stało się głośne wyśpiewanie

Alleluja przez wszystkie dni naszego życia.

Alfreda Walkowska

z zespołem hildegardowym

#Hallelujah #Easter

On the occasion of Easter, which is the victory of Life,

May the resurrected Christ

give you hope for the New,

strength and power that is needed for a new li...

„…przez źródło życia przyszła macierzyńska miłość Boża,

która ożywiła w nas życie

i jest naszą pomocą w niebezpieczeństwach,

oraz najsłodszym i najgłębszym miłosierdziem…”

Szanowni Państwo,

z okazji Narodzenia Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia na Święta.

Pokoju, radości i wytrwałości potrzebnej;

obfitego obdarowania piękną Miłością na Nowy 2019 Rok

Alfreda Walkowska

z zespołem Polskiego Centrum św. Hildegardy

Legnica/Kraków

Boże Narodzenie 2018