Ekscelencjo, Biskupie Świdnicki,

Najdostojniejszy Księże Biskupie Marku,

po ustanowieniu przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 31 marca 2020 roku JE Bpa Marka Biskupem Diecezji Świdnickie i kanonicznym objęciu urzędu – z wiarą, ufnością i pokorą, dziś odbył się uroczysty ingres do Katedry Świdnickiej.

Z wielką radością przekazujemy nasze gratulacje, naszą modlitwę i wdzięczność.

Niech Bóg będzie uwielbiony w Osobie i Dziele Księdza Biskupa.

Życzymy obfitego Bożego obdarowania, obecności Matki Bożej i Jej pomocy, a także wyraźnego wstawiennictwa św. Hildegard...

Niczym kwiat kwitnący na polu… Chleb Nieba narodził sie w Maryi Dziewicy… narodził sie w słodkiej boskości…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę zanurzenia w Tajemnicy Wcielenia i doświadczenia Jego Słowa
aby możliwa stała się nauka w naśladowaniu Go w swych działaniach, aby Słowo przeszyło twardość kamiennych serc
i aby pojawiło sie żarliwe pragnienie uznania Boga i gorliwość w głębinach człowieczej duszy.
Radości i pokoju na Święta i na nowy 2020 rok oraz potrzebnego męstwa, rozumu, pobożności, pokory i bojaźni Bożej.

Alfreda Walkowska

#Alleluja #Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych, które są zwycięstem Życia,

życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus

obdarował nadzieją na Nowe,

siłą i mocą potrzebną do nowego życia w miłości, pokoju i prawdzie.

Aby otwarte serca napełniły się wdzięcznością i radością;

aby możliwe stało się głośne wyśpiewanie

Alleluja przez wszystkie dni naszego życia.

Alfreda Walkowska

z zespołem hildegardowym

#Hallelujah #Easter

On the occasion of Easter, which is the victory of Life,

May the resurrected Christ

give you hope for the New,

strength and power that is needed for a new li...

„…przez źródło życia przyszła macierzyńska miłość Boża,

która ożywiła w nas życie

i jest naszą pomocą w niebezpieczeństwach,

oraz najsłodszym i najgłębszym miłosierdziem…”

Szanowni Państwo,

z okazji Narodzenia Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia na Święta.

Pokoju, radości i wytrwałości potrzebnej;

obfitego obdarowania piękną Miłością na Nowy 2019 Rok

Alfreda Walkowska

z zespołem Polskiego Centrum św. Hildegardy

Legnica/Kraków

Boże Narodzenie 2018

#Alleluja #Wielkanoc #HildegardaPL
"tak wielka jest głęboka miłość dla ludzi w Jego sercu,
że wysłał swojego Syna na krzyż,
jak potulnego baranka wysyła się na ofiarę.
I tak Syn przyprowadził zagubioną owcę,
niosąc ją na swym ramieniu,
przywdziawszy pokorę;
bowiem był głodny,
aby umrzeć za swe owce."

św. Hildegarda z Bingen

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia…” - na każdy dzień 

Nowego 2018 Roku życzę.

Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam

Alfreda Walkowska

Szanowni Państwo,

Z okazji triumfu Tajemnicy Nadziei przesłanej człowiekowi życzę,  

aby każdy z nas zauważył, doświadczył i przyjął do serca Boże Narodzenie.  

Niechaj siła maleńkiej, największej Miłości  

zawsze promienieje w naszych czynach, każdym geście, myśli  

i niechaj staje się Dobrem, Prawdą i Pokojem.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.  

Alfreda Walkowska

z Hildegardowym Zespołem

Szanowni Uczestnicy IV Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy,

w imieniu organizatorów dziękujemy za Waszą obecność i piękną atmosferę spotkania, będącą Waszą zasługą – Waszej skupionej uwagi, z jaką słuchaliście kierowanych do Was słów, Waszej życzliwości i serdeczności, które chętnie wybaczały drobne niedociągnięcia i z humorem przyjmowały komplikacje pojawiające się za sprawą siły wyższej, i Waszej chęci zbudowania kongresowej wspólnoty, dzięki której to się naprawdę udało.

Dziękujemy wykładowcom za ich przybycie do nas, za ich otwartość na rozmowę...

W ostatnich dniach odwiedziliśmy jubileuszową Fatimę.

W maju 2017 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zostanie odprawiona Msza Święta o Bożą Opiekę dla dzieła św. Hildegardy w Polsce, pracujących w dziele i wszystkich czcicieli Świętej.

Z modlitwą i serdecznymi pozdrowieniami.

Alfreda Walkowska z Hildegardowym Zespołem

W dniach 11-12 maja 2017, na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia - Wrocław 2017

W czasie konferencji wystąpi z prezentacją dr Alfreda Walkowska.

Tytuł wystąpienia: Postmodernistyczna kondycja człowieka a Hildegardowa koncepcja stylu życia.

Więcej informacji: http://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/

Please reload

Wyróżnione posty

„Hildegardowa Kuchnia Polska”

April 3, 2018

1/1
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum