Deklaracja przystąpienia 

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w celu przystąpienia

do Sto­warzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce

należy wypełnić de­klarację członkowską (link powyżej)

i wysłać ją za zwrotnym potwierdzeniem na adres siedziby Stowa­rzyszenia:

 

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1

59-220 Legnica

 

oraz opłacić składkę członkowską.

Składka w wysokości 120 zł rocznie dla osób fizycznych i 1200 zł dla osób prawnych

i jednorazowe wpisowe w wysokości 100 zł dla osób fizycznych i 1000 zł dla osób prawnych

powinny być uiszcza­ne poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia:

 

Bank PKO S.A. nr rachunku : 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007

 

 

Członkowie Stowarzyszenia proszeni są o regularne opłacanie składki członkowskiej

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca każdego, bieżącego roku kalendarzowego.

 

Wpłaty winny być dokonywane na podane powyżej konto bankowe Stowarzyszenia.

 

Wszyscy Państwo, przystępujący do Stowarzyszenia wnoszą opłatę z tytułu wpisowego,

a także pierwszą składkę członkowską (za bieżący rok kalendarzowy) w ciągu 30 dni od daty złożenia Deklaracji.

Wpłaty winny być dokonywane na podane powyżej konto bankowe Stowarzyszenia.

SKLEPY FIRMOWE

Polskie Centrum 

św. Hildegardy ®

dr Alfreda Walkowska

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1
(w budynku Kościoła MB Królowej Polski)
59-220 Legnica

ul. Karmelicka 43 / przyziemie

31-128 Kraków

© copyright by Polskie Centrum św. Hildegardy ®

KONTAKT

Legnica

Poniedziałek–piątek 09:00–16:00

tel.: 76 854 64 86

(zamówienia telefoniczne)

kom.: 516 036 062

(zamówienia internetowe)

e-mail: orkisz@hildegarda.pl

Kraków

Poniedziałek–piątek 10:00–17:00

czwartek 11:00–18:00

tel. sklep stacjonarny Kraków: 665 229 744

Polski Centrum św. Hildegardy