Boże Narodzenie 2022

Dodano: 24 gru 2022

” …Pan jest Ojcem Wszechmogą̨cym, z Synem Jednorodzonym kamieniem węgielnym poczę̨tym z żarliwego Ducha Świętego
i zrodzony jako człowiek z Dziewicy, najbardziej urodziwego
i najpiękniejszego kwiatu ze wszystkich”.

św. Hildegarda z Bingen

Z okazji Narodzenia Pańskiego
życzymy Państwu pięknego świętowania w Waszych sercach, rodzinach, domach. 
Niechaj  Dzieciątko Jezus obdaruje uważnością, mądrością i jednością na właściwych drogach. 
Obecności Matki Bożej, św. Józefa, Aniołów Bożych i św. Hildegardy.
Niech pojawi się pokój, szczęście, nadzieja, radość i siła.
Dobrego Nowego 2023 Roku !

Alfreda Walkowska
z Hildegardowym Zespołem

Legnica/Kraków
Boże Narodzenie 2022