Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał! 2020

Dodano: 12 kwi 2020

„…szlachetne ciało Syna Bożego, 
zrodzone z czystej Dziewicy 
i przebywające trzy dni w grobie (…) 
zostało dotknięte przez chwałę Ojca, 
otrzymało ducha i ponownie powstało do nieśmiertelności, 
czego nikt nie może wyjaśnić ani myślą ani słowem”
św. Hildegarda z Bingen

Życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus Pan 
niosący Nowe Życie otwierał serca na Prawdę, 
pokój, mądrość, radość, wdzięczność.
Nowych sił, Nowego zdrowia, Nowego życia 
i Nowego Jezusowego Błogosławieństwa. 
W niezrozumieniu współczesności życzę nadziei 
i mocnej, prawdziwej wiary, 
bowiem “jeśli ktoś wątpi w Moje miłosierdzie, 
nie powstanie ponownie do życia” (św. H.)
Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Alfreda Walkowska
z zespołem św. Hildegardy

 

* * *

 

„… the noble body of the Son of God,
born of the pure Virgin
and staying three days in the grave (…)
was touched by the glory of the Father,
received the spirit and rose again to immortality,
that no one can explain with either thought or word”
St. Hildegard of Bingen

I wish you that the Risen Christ Lord
carrying the New Life opens his heart to the Truth,
peace, wisdom, joy, gratitude.
I wish you New forces, New health, New life
and New Jesus’ Blessings.
I wish you hope and strong, true faith in this misunderstood world

as „if anyone doubts My mercy, will not rise again to life” (St. H.)
Alleluia! Christ rose from the dead
He is truly risen!

Alfreda Walkowska
with the St. Hildegard team

 

#Alleluja #Alleluia #Wielkanoc #Easter #Risen #Zmartwychwstał #NoweŻycie #NewLife #PrawdziwieZmartwychstwał #HeIsTrulyRisen