Alleluja!

Dodano: 17 kwi 2022

„Syn Jednorodzony oddał swoje Ciało i Krew w niebywałej chwale swoim wiernym,
którzy są Kościołem i Jego dziećmi, które przez Niego mogą dostąpić życia w niebieskim mieście”.

św. Hildegarda z Bingen

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu
doświadczenia pokory podobnej Chrystusowej.
Aby serce otwarte zapragnęło Boga Prawdziwego.
a przemienione kierowało życiem w mądrości, nadziei, prawdzie, wierze i miłości.
Zdrowych, radosnych, pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych.

Alleluja!

Alfreda Walkowska
z Hildegardowym Zespołem

Wielkanoc 2022
Legnica/Kraków


„The only-begotten Son gave his Body and Blood in unprecedented glory to his faithful,
who are the Church and her children who, through him, can gain life in the heavenly city”.

St. Hildegard of Bingen

On the occasion of the Lord’s Resurrection, we wish you
experience of Christlike humility. May an open heart desire True God,
and changed life be guided in wisdom, hope, truth, faith and love.
Healthy, joyful and peaceful Easter.

Happy Easter! Hallelujah!

Alfreda Walkowska
with the Hildegarda Team